Dokumenty ke stažení

Zde najdete všechny naše profesní osvědčení a především všechny dokumenty SFŽP potřebné pro úspěšnou administraci dotačního titulu.

Dokumenty  3. výzvy pro rodinné domy:

 

Základní pravidla 3. výzvy pro rodinné domy

Text 3. výzvy pro rodinné domy

Závazné pokyny pro žadatele – 3. výzva – Rodinné domy

Změny ve 3. výzvě pro rodinné domy

Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – 3. výzva – Rodinné domy

Směrnice č. 2-2015 ve znění dodatku č. 1

Dodatek č. 1 směrnice č. 2-2015

Zpětvzetí žádosti – 3. výzva – Rodinné domy

Žádost o převod dokumentů do spisu nové žádosti – 3. výzva RD

Žádost o změnu v žádosti – 3. výzva – Rodinné domy

Noviny NZÚ – 3. výzva – Rodinné domy

Informace k doložení realizace – 3. výzva – Rodinné domy

Dokumenty k doložení realizace A, C – 3. výzva – Rodinné domy

Dokumenty k doložení realizace B – 3. výzva – Rodinné domy

Čestné prohlášení žadatele de minimis – 3. výzva – Rodinné domy

Faktura – odkazem – 3. výzva – Rodinné domy

Faktura – odkazem – 3. výzva – Rodinné domy

Faktura – položky – 3. výzva – Rodinné domy

Položkový rozpočet – 3. výzva – Rodinné domy

Plná moc – 3. výzva – Rodinné domy

Prohlášení žadatele – inkasní příkaz – 3. výzva – Rodinné domy

Prohlášení žadatele o velikosti podniku – 3. výzva – Rodinné domy

Předávací protokol – 3. výzva – Rodinné domy

Protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu – 3. výzva – Rodinné domy

Minimální rozsah energetického hodnocení – 3. výzva – Rodinné domy – oblast A

Minimální rozsah energetického hodnocení – 3. výzva – Rodinné domy – oblast B

Minimální rozsah energetického hodnocení – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.1, C.2

Minimální rozsah energetického hodnocení – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.3

Minimální rozsah energetického hodnocení – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.4

Minimální rozsah projektové dokumentace – 3. výzva – Rodinné domy – oblast A

Minimální rozsah projektové dokumentace – 3. výzva – Rodinné domy – oblast B

Minimální rozsah projektové dokumentace – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.1, C.2

Minimální rozsah projektové dokumentace – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.3

Minimální rozsah projektové dokumentace – 3. výzva – Rodinné domy – oblast C.4

Metodicky pokyn – Pravidla pro mereni pruvzdusnosti obalky budovy – RD (v2.0)

Kryci list – NZU – 3. Výzva – Oblast podpory A – RD + BD (v3.0)

Krycí-list – NZU – 3. Výzva – Oblast podpory B – RD (v3.0)

Krycí-list – NZU – 3. Výzva – Oblast podpory C2 + C3 + C.4 – RD (v3.0)

 

Dokumenty  3. výzvy pro rodinné domy:

 

Zavazne pokyny pro zadatele BD (v3.0)

Podminky oblasti podpory A – BD (v3.0)

Podminky oblasti podpory C – BD (v3.0)

Zmeny a novinky ve 2 vyzve BD (v3.0)

 

Naše profesní osvědčení

 

výpis z obchodního rejstříku

výpis z živnostenského rejstříku

certifikát odborného dodavatele Window Holding

certifikát odborného dodavatele PCI Multitherm

Certifikát odborného dodavatele Baumit

certifikát odborného dodavatele Sain-Gobain ISOVER

certifikát odborného dodavatele Styrotreid

certifiát odborného dodavatele PCI balkonové systémy

certifikát pojištění odpovědnosti

autorizace ing.Beneš