Bytové domy

ZATEPLENÍ

Výše dotace závisí na několika faktorech:
- 700 – 3 800 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy.
- kvalita použitých materiálů
- nejvýše však 50% celkových způsobilých výdajů

- Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

NOVOSTAVBA

Podmínkou je splnění technických parametrů nízkoenergetické budovy. Výše dotace činí 150 000 Kč za bytovou jednotku.

Žádat může vlastník nebo stavebník domu ale také nabyvatel rodinného domu zpětně.

KOTLE, KAMNA A TEPELNÁ ČERPADLA

Výše dotace závisí na na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj:
- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva – 25 000 Kč / b. j.
- Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění – 30 000 Kč / b. j.
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 18 000 Kč / b. j.
- Plynový kondenzační kotel – 12 000 Kč / b. j.
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 10 000 Kč / b. j.
- Kombinovaná výroba elektřiny a tepla – 30 000 Kč / b. j.
- TLokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva s teplovodním výměníkem – 35 000 Kč / b. j.

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Výše dotace závisí výkonu – Až 500 000 Kč:
- Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč
- Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
- Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

DEŠŤOVKA

Žádat může vlastník stávajících bytových domů a stavebníci či nabyvatelé bytových domů.

Výše dotace závisí na typu podporovaného opatření, objemu nádrže a počtu napojených jednotek:
- Dešťová voda pro zálivku zahrady – podporuje se pouze u stávajících bytových domů, ne u domů ve výstavbě
- ešťová voda jako užitková (pro splachování) i pro zálivku
- Odpadní (šedá) voda jako voda užitková (pro splachování) i pro zálivku
- Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže)

ZELEŇ

Výše dotace je 2 500 Kč na listnatý nebo ovocný strom (obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více). Podpořeno může být až 20 ks stromů.

Lze žádat pouze s jiným opatřením, ne samostatně.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY, SOLÁRNÍ OHŘEV

Výše dotace závisí na druhu opatření:
- Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 13 000 Kč/kW
- Solární fotovoltaický ohřev teplé vody – 13 000 Kč/kW
- Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Výše dotace závisí na typu systému 1 500 Kč na m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Výše dotace závisí na druhu opatření:
- Řízené větrání se ZZT / centrální – 35 000 Kč / b. j.
- Řízené větrání se ZZT / decentrální – 25 000 Kč / b. j.

ZELENÉ STŘECHY

Výše dotace závisí na typu zelené střechy 700 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Až 300 000 Kč na jednu stavbu.

VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Výše dotace závisí na Fixní částce za každou napojenou bytovou jednotku – 10 000 Kč / b. j.

EKOMOBILITA

Výše podpory je 45 000 Kč za jednu instalovanou dobíjecí stanici. Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích stanic, kolik je bytových jednotek v domě.

PROJEKTOVÁ PODPORA

Výše podpory je jednorázový příspěvek ve výši 15 000 Kč, 40 000 Kč nebo 70 000 Kč podle typu podpořeného opatření. Posouzení vad statiky objektu pro zateplení – 10 000 Kč. Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro zateplení a výměny zdroje – 1 000 Kč / b. j.

BONUS ZA VYUŽITÍ VÍCE OPATŘENÍ

Výše dotace závisí na kombinacích:
- 120 000 Kč za vybranou kombinaci opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 20 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 40 000 Kč
- až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)