Rodinné domy

ZATEPLENÍ

Dotace 30 000 – 650 000,-Kč

Výše dotace závisí na několika faktorech:
- plocha zateplované konstrukce
- kvalita použitých materiálů
- nejvýše všach 50% celkových způsobilých výdajů

NOVOSTAVBA

Dotace 200 000,-Kč, 350 000,-Kč, nebo 500 000,-Kč

Výše dotace závisí na dosažených energetických parametrů budovy.

Žádat může vlastník nebo stavebník domu ale také nabyvatel rodinného domu zpětně.

KOTLE, KAMNA A TEPELNÁ ČERPADLA

Dotace 30 000 – 100 000,-Kč

Výše dotace závisí na druhu kotle:
- Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
- Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
- Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
- Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
- Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
- Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
- Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
- Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
- Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
- Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Dotace 40 000 – 200 000,-Kč

Žádat může vlastník dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb.

Výše dotace závisí výkonu:
- Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
- Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
- Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
- Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
- Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

DEŠŤOVKA

Dotace 27 000 – 105 000,-Kč

Žádat může vlastník dokončených rodinných domů a vlastníci novostaveb.

Výše dotace závisí na typu podporovaného opatření a objemu nádrže:
- Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč (podporuje se pouze u stávajících rodinných domů, ne u novostaveb)
- Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
- Odpadní (šedá) voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 60 000 Kč
- Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou (dvě nádrže) – až 105 000 Kč

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY, SOLÁRNÍ OHŘEV

Dotace 45 000 – 60 000,-Kč

Výše dotace závisí na druhu opatření:
- Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 Kč
- Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
- Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
- Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Dotace 1 000 – 50 000,-Kč

Výše dotace závisí na typu systému 1 000 Kč/m2 (s ručním ovládáním) nebo 1 500 Kč/m2 (s inteligentním řízením) plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

Dotace 75 000 – 100 000,-Kč

Výše dotace závisí na druhu opatření:
- Centrální systém řízeného větrání se ZZT – 100 000 Kč
- Decentrální systém řízeného větrání se ZZT – 75 000 Kč

ZELENÉ STŘECHY

Dotace 700 – 100 000,-Kč

Výše dotace závisí na typu zelené střechy 700 – 1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy

VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Dotace 5 000 – 50 000,-Kč

Výše dotace závisí na druhu opatření:
- Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (nově možnost kombinace s výstavbou) – 50 000 Kč
- Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Na decentrální systém nelze podat samostatnou žádost. Toto opatření je podporováno pouze v kombinaci s jiným, samostatně podporovatelným opatřením.

EKOMOBILITA

Dotace 30 000 – 60 000,-Kč

Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod. Maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům.

PROJEKTOVÁ PODPORA

Dotace 5 000 – 35 000,-Kč

Výše podpory je Jednorázový příspěvek ve výši 5 000, 25 000 nebo 35 000 Kč podle typu podpořeného opatření.

BONUS ZA VYUŽITÍ VÍCE OPATŘENÍ

Dotace 10 000 – 185 000,-Kč

Výše dotace závisí na kombinacích:
- 10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např. zateplení + fotovoltaika = 10 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 20 000 Kč
- 25 000 – 75 000 Kč za kombinaci kotlíkové dotace se zateplením – podle typu zateplení (míra podpory se zvyšuje na 60 %)
- až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)