Nová zelená úsporám pro rok 2015

1. dubna 2015 byla vyhlášená 1. výzva dotačního programu Nová zelená úsporám pro pražské bytové domy a 2. výzva pro rodinné domy.

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015
Alokace finančních prostředků pro bytové domy: 500 000 000 Kč

Alokace finančních prostředků pro rodinné domy: 600 000 000 Kč

 

Největší změnou je, že lze finanční prostředky čerpat i na částečné opatření, za předpokladu dosáhnutí 20% snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření.

U rodinných domů může pak výše dotace dosáhnout až 50% z řádně doložených způsobilých výdajů, u bytových domů 20% ze způsobilých výdajů.

 

Dotaci lze čerpat na tyto opatření:

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 

V případě dotazů volejte v pracovních dnech od 8,00hod do 18,00hod našim konzultantům, kteří vám rádi poradí na tel:  606 714 527